Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Kon Tum

Đa dạng sinh học họ Lan (Orchidaceae) tại Khu BTTN Ngọc Linh, Phần 2.

Email In PDF
Sau đây chung tôi bổ sung thêm nhưng loài  cho lượt Bài viết Đa dạng sinh học họ Lan (Orchidaceae) tại Khu BTTN Ngọc Linh, Phần 1.

15. Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.)...
Đọc thêm...
 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2017.

Email In PDF
Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm...
Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 03:47 Đọc thêm...
 

Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Email In PDF
Với 36.708,67 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, địa hình phức tạp, nằm giáp ranh khu dân cư của 06 xã và 01 thị trấn, nhu về đất...
Cập nhật ngày Chủ nhật, 29 Tháng 10 2017 08:18 Đọc thêm...
 

Tuyên truyền pháp luật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Email In PDF
Trong những năm qua văn bản Quy phạm Pháp luật không ngừng được hoàn thiện, bổ sung, sữa đổi góp phần quản lý, điều tiết các mối quan hệ xã hội đa...
Cập nhật ngày Chủ nhật, 01 Tháng 10 2017 07:24 Đọc thêm...
 

Đa dạng sinh học họ Lan (Orchidaceae) tại Khu BTTN Ngọc Linh. Phần 1.

Email In PDF
1.png - 484.80 KbKhu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ngọc Linh có dãy núi Ngọc Linh cao thứ hai Việt Nam ở trung tâm vùng sinh thái dãy Trường Sơn là một trong những vùng sinh thái...
Cập nhật ngày Chủ nhật, 17 Tháng 9 2017 07:57 Đọc thêm...
 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động