Thứ Ba, Ngày 22 / 08/ 2023

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Hội nghị Giao ban Vùng giáp ranh hai huyện Đăk Glei và huyện Phước Sơn

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học vùng giáp ranh giữa huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam […] Đọc thêm...

Ngày Đại dương thế giới năm 2023: “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”

Ngày Đại dương thế giới được diễn ra vào ngày 08/6 hằng năm do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương.   Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại […] Đọc thêm...

Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Tại Công văn 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023, Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/6 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Chủ đề […] Đọc thêm...

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản 3290/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế […] Đọc thêm...

Hưởng ửng ngày Pháp luật Việt Nam!

Ở nước ta, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con […] Đọc thêm...