Thứ Hai, Ngày 18 / 03/ 2024

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Tại Công văn 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023, Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/6 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Chủ đề […] Đọc thêm...

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản 3290/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế […] Đọc thêm...

Hưởng ửng ngày Pháp luật Việt Nam!

Ở nước ta, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con […] Đọc thêm...

Thực hiện Kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025 tại BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nhằm ổn định đời sống của nhân dân vùng giáp ranh Khu bảo tồn, giải quyết được một phần mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là phát huy được nguồn nhân lực tại địa […] Đọc thêm...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Sáng ngày 27 tháng 01 năm 2022, đồng chí Phạm Xuân Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.   Sau khi nghe đồng chí Đinh Ngọc […] Đọc thêm...