Thứ Tư, Ngày 9 / 06/ 2021

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Tuyên truyền pháp luật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Trong những năm qua văn bản Quy phạm Pháp luật không ngừng được hoàn thiện, bổ sung, sữa đổi góp phần quản lý, điều tiết các mối quan hệ xã hội đa..

Đọc thêm...

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto- Nhật Bản, Trung tâm bảo tồn sinh thái Châu Á – Nhật Bản, Đại học

Đọc thêm...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 -CT/HU, ngày 06 tháng 11 năm 2007

Đọc thêm...

Kết quả khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh, Kon Tum

Trong tháng 11 năm 2018 tại Khu BTTN Ngọc Linh đã triển khai hoạt động khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát, đợt khảo sát thực địa về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh nằm trong khuôn khổ đề tài Đề hợp tác song phương Việt […] Đọc thêm...