Thứ Ba, Ngày 22 / 08/ 2023

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên Ngọc Linh tham gia giao lưu bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập ngành Lâm nghiệp.

Kỷ niệm 59 ngày truyền thống thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959-28/11/2018), thực hiện công văn số 13/CV-CĐ, ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei về việc tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11/2018. Được sự chỉ đạo […] Đọc thêm...

Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Với 36.708,67 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, địa hình phức tạp, nằm giáp ranh khu dân cư của 06 xã và 01 thị trấn, nhu về đất   Chỉnh sửa bổ xung bài viết vào đây

Đọc thêm...

Tuyên truyền pháp luật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Trong những năm qua văn bản Quy phạm Pháp luật không ngừng được hoàn thiện, bổ sung, sữa đổi góp phần quản lý, điều tiết các mối quan hệ xã hội đa..

Đọc thêm...

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto- Nhật Bản, Trung tâm bảo tồn sinh thái Châu Á – Nhật Bản, Đại học

Đọc thêm...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 -CT/HU, ngày 06 tháng 11 năm 2007

Đọc thêm...