Thứ Ba, Ngày 22 / 08/ 2023

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Kết quả khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh, Kon Tum

Trong tháng 11 năm 2018 tại Khu BTTN Ngọc Linh đã triển khai hoạt động khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát, đợt khảo sát thực địa về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh nằm trong khuôn khổ đề tài Đề hợp tác song phương Việt […] Đọc thêm...