Thứ Năm, Ngày 30 / 05/ 2024

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH KON TUM

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 -CT/HU, ngày 06 tháng 11 năm 2007

Đọc thêm...

Kết quả khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh, Kon Tum

Trong tháng 11 năm 2018 tại Khu BTTN Ngọc Linh đã triển khai hoạt động khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát, đợt khảo sát thực địa về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh nằm trong khuôn khổ đề tài Đề hợp tác song phương Việt […] Đọc thêm...