Giới thiệu về khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tỉnh Kon Tum (KBT) được thành lập được thành lập vào năm 2002. Tổng diện tích tự nhiên KBT quản lý là 37.476,85 ha, nằm trên địa bàn 06 xã, thị trấn của huyện Đắk Glei. KBT có dãy núi Ngọc Linh thuộc trung tâm vùng sinh thái dãy Trường sơn là một trong những vùng sinh thái được ưu tiên toàn cầu về tính đa dạng cao của sinh học, là nơi lưu trữ, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gien sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nên có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng…

 

Dãy núi Ngọc Linh trong KBT còn là dãy núi cao thứ hai của Việt Nam sau dãy núi Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc và cao nhất trong các dãy núi của miền Nam Việt Nam; đây chính là nóc nhà của vùng Tây Nguyên nên có giá trị to lớn về phòng hộ đầu nguồn và quân sự, an ninh quốc phòng trong khu vực. Đặc biệt, trong KBT có kiểu rừng kín thường xanh á nhiệt đới núi trung bình, phân bố ở độ cao từ 1.800 m – 2.604 m, đặc trưng có lớp thảm mục dầy đây là sinh cảnh của một số loài động thực vật quý hiếm đặc hữu của Việt Nam được phát hiện mà nơi khác không có như: Sâm Ngọc Linh Panax vietnamense, Khướu Ngọc Linh Garrulax ngoclinhensis.

 

*Vị trí địa lý

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có diện tích 37.476,84 ha nằm trên địa giới hành chính của 06 xã và 1 thị trấn: Xốp, Đăk Man, Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk PLô và thị trấn Đăk Pét thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

– Toạ độ địa lý:  Từ 140 45′ 00” đến 150 15′ 00” Vĩ độ.

Từ 1070 21′ 00” đến 1080 20′ 00” Kinh độ

– Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc giáp huyện Nam Giang, huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam.

+ Phía Tây giáp các xã Đắk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek và thị trấn Đăk Glei, thuộc huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum.

+ Phía Nam giáp xã Đăk Na, Măng Ri và xã Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

+ Phía Đông giáp huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.