Thứ Năm, Ngày 27 / 01/ 2022
Hoạt động đoàn thể

Hội nghị viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2021.

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn... Đọc thêm...

Hội nghị công chức, viên chức người lao động BQL Khu BTTN Ngọc Linh năm 2020.

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2020, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn... Đọc thêm...

Thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường trong trường học tại Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp... Đọc thêm...

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2019

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn... Đọc thêm...

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên Ngọc Linh tham gia giao lưu bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập ngành Lâm nghiệp.

Kỷ niệm 59 ngày truyền thống thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959-28/11/2018), thực hiện công văn số... Đọc thêm...

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto-... Đọc thêm...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị... Đọc thêm...