Thứ Tư, Ngày 11 / 09/ 2019
Hoạt động đoàn thể

Đại hội Công đoàn BQL Khu BTTN Ngọc Linh nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022... Đọc thêm...

Đại hội BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

Chiều ngày 05/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BQL Khu BTTN Ngọc Linh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ... Đọc thêm...

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto-... Đọc thêm...

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức Hội nghi... Đọc thêm...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị... Đọc thêm...