Thứ Tư, Ngày 11 / 09/ 2019
Hợp tác phát triển

Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Với 36.708,67 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, địa hình phức tạp, nằm giáp... Đọc thêm...

Đại hội Công đoàn BQL Khu BTTN Ngọc Linh nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022... Đọc thêm...

Đại hội BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

Chiều ngày 05/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BQL Khu BTTN Ngọc Linh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ... Đọc thêm...