Thứ Hai, Ngày 25 / 12/ 2023
Hợp tác phát triển

Đoàn chuyên gia FFI làm việc với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Nhằm thăm và trao đổi  với các đối tác tham gia chuẩn bị văn kiện Dự án mới do... Đọc thêm...

Hội nghị Giao ban Vùng giáp ranh hai huyện Đăk Glei và huyện Phước Sơn

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon... Đọc thêm...

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh- Vườn Di sản ASEAN thứ hai của tỉnh Kon Tum

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh- Kon Tum nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn, với diện tích... Đọc thêm...

Hỗ trợ phát triển vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum.

Tính hiệu quả và kịp thời Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày... Đọc thêm...

Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Với 36.708,67 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, địa hình phức tạp, nằm giáp... Đọc thêm...