Thứ 3, ngày 12/12/2017
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Kon Tum

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Email In PDF
Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto- Nhật Bản, Trung tâm bảo tồn sinh thái Châu Á - Nhật Bản, Đại học...
Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 07:59 Đọc thêm...
 

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Email In PDF
Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức Hội nghi công chức, viên chức, người lao động năm 2016; tham dự và đồng chủ...
Cập nhật ngày Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 01:18 Đọc thêm...
 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Email In PDF
Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 -CT/HU, ngày 06 tháng 11 năm 2007...
Đọc thêm...
 

Tập huấn PCCCR năm 2016

Email In PDF
Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc...
Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:00 Đọc thêm...
 

Khảo sát đề xuất xây dựng Khu di sản ASEN cho Khu BTTN Ngọc Linh

Email In PDF
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục Môi trường, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học về việc xây dựng hồ sơ Vườn di sản ASEAN cho Khu Bảo...
Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:01 Đọc thêm...
 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động