Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2017.

E-mail Print PDF

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Thanh -  Giám đốc chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Tiến -  Bí thư chi bộ, phó giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2017 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017 vừa qua, tập thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng, nghiên cứu khoa học; bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng và chăm sóc rừng trồng, hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng. Tuy nhiên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản phụ trái phép, săn bắn bẩy bắt động vật hoang dã vẫn còn xẩy ra tại một số địa bàn đơn vị quản lý gây ít nhiều ảnh hương tiêu cực lên hệ sinh thái rừng dặc dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến nhìn nhận, đánh giá những hạn chế còn tồn tại của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong năm qua đó là: Một số cán bộ viên chức và người lao động chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, công tác tuần tra bảo vệ rừng, bám dân, bám rừng tại một số địa bàn chưa được thường xuyên do đó việc nắm bắt, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Hội nghị đã biểu quyết tán thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018:

- Toàn thể công chức, viên chức, lao động ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy 37.485,98 ha rừng đặc dụng. tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng trong lâm phần được giao, phấn đấu trong toàn lâm phân khu bảo tồn giảm bình quân 20% số vụ vi phạm so với năm 2017.

- Hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2018. Phấn đấu đạt từ 82% công chức, viên chức, lao động (trong chỉ tiêu biên chế được giao) hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có công chức, viên chức, lao động bị kỷ luật.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, lao động.  100% công chức, viên chức, lao động được tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn các cấp.

- Công đoàn cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh thay mặt chính quyền đơn vị kêu gọi phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2018 với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tập thể đơn vị quyết tâm thực hiện tốt những chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra./.

Một số hình ảnh hội nghị:

Đ/c Đinh Ngọc Thanh chủ trì điều hành hội nghị


Đ/c Phan Văn Tân thông qua Báo cáo


Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến


Toàn cảnh hội nghị

Lê Hữu Tuấn - Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh

 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động