Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Email In PDF

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 -CT/HU, ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Huyện ủy Đăk Glei V/v về Tăng cường các biện pháp lãnh đạo quản lý, bảo vệ rừng;

Về dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Lộc- phó chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, đại diện chính quyền địa phương các xã: Đăk Man, Đăk Choong, thị trấn Đăk Glei, đại diện lãnh đạo Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã được thông qua dự thảo báo cáo khái quát 10 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU, những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ cộng đồng để phát triển kinh tế- xã hội vùng đệm Khu bảo tồn; những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện nhiêm vụ QLBVR- bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới. Đặc biệt hội nghị đi sâu tập trung thảo luận 8 nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 01-CT/HU; công tác tuyên truyên giáo dục pháp luật; công tác tuần tra bảo vệ rừng; công tác phân công cán bộ phụ trách địa bàn; phòng CCC rừng; xử lý vi phạm; công tác phát triển rừng và hỗ trợ cộng đồng thông qua khoán bảo vệ rừng...;

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Lộc phó chủ tịch UBND huyện Đăk Glei chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ - PCCC rừng của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đơn vị cần tiếp đẩy mạnh công tác phối kết hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng của huyện trong công tác bảo vệ rừng nhằm triển khai thực hiện nhiêm vụ bảo vệ rừng, PCCCR- bảo tồn đa dạng sinh học thực sự có hiệu quả./.

Trần Hữu Thao- BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh giám đốc BQL Khu BTNT Ngọc Linh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động