Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn
Thứ 4, ngày 22/8/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hợp tác nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn

Email In PDF

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Bảo tàng Đại học Kyoto- Nhật Bản, Trung tâm bảo tồn sinh thái Châu Á - Nhật Bản, Đại học Kyushu- Nhật Bản, Khoa Sinh học- Đại học Đà Lạt, Viện nghiên cứu lâm sinh- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Quốc gia Đài Loan phối hợp với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tiến hành điều tra nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn.

Kết quả khảo sát tại ô 1 (độ cao: 1070 m). ô 2 (độ cao: 1376 m), ô 3 (độ cao: 833 m) lần lượt là 250, 144 và 172 loài, trong số đó rừng kín thường xanh ở độ cao trung bình thể hiện dộ đa dạng loài cao nhất. Mỗi số hiệu tiêu bản thu được 4 mẫu.

Thông qua chuyến khảo sát, 850 số hiệu tiêu bản đã được thu. Đối với tất cả các tiêu bản, Đoàn đã thu mẫu lá để giúp cho định loài sau này và đã chụp mẫu và sử dụng phần mềm MS Power point để chỉnh sửa và biên tập. Những dữ liệu này rất hữu ích cho việc biên tập sách ảnh về thực vật rừng ở Khu bảo tồn Ngọc Linh trong tương lai

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Một số hoạt động của đoàn nghiên cứu 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động