Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Km 2 Tỉnh lộ 673 – Đắkglei – Kon Tum