Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh tham gia Chương trình Ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.

.      Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV “Về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Chương trình số 05-Ctr/BCĐ, ngày 30/01/2020 của Ban chỉ đạo 04 Tỉnh ủy;

.       Nhằm tiếp tục tăng cường các mối quan hệ phối hợp công tác, nâng cao có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04/TU tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei. Tỉnh đoàn Kon Tum, Huyện đoàn Đăk Glei, BQL Khu BTTN Ngọc Linh, Trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh – huyện Đăk Glei tại xã Đăk Choong xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác.

.      Chiều ngày 04/03/2020, tại Hội trường UBND xã Đăk Choong đã tiến hành Ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei gồm các đại diện: Tỉnh đoàn Kon Tum: ông A Xây – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Huyện đoàn Đăk Glei: ông Lê Hoàng Vũ – Bí thư huyện đoàn; BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, ông Lê Mạnh Tiến – Bí thư Chi bộ; Trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh – huyện Đăk Glei: ông Phạm Văn Hùng – Phó hiệu trưởng Nhà trường; UBND xã Đăk Choong: ông Xiêng Var Thiên – Phó chủ tịch UBND xã.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết:

Ông A Xây – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum phát biểu chỉ đạo buổi ký kết

 

Các bên tham gia ký kết

 

Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.