Chi bộ BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức Đại hội Chi bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 08/5/2020, Chi bộ BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức Đại hội Chi bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Y Thanh Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Đình Từ Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.

 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy Chi bộ BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh luôn đoàn kết, thống nhất từ chủ trương đến hành động; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, triển khai phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên, CCVC, lao động trong toàn đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; diện tích rừng được giữ vững, độ che phủ rừng ngày càng được nâng cao, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học hiện có, các vụ vi phạm Pháp luật vê Lâm nghiệp giảm dần theo từng năm về số vụ, quy mô, tính chất; Chi bộ không ngừng quan tâm chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho đội ngũ đảng viên, CCVC, lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẻ về nhận thức, tình thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, CCVC, lao động.

 

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; đặc biệt là những tồn tại trong thời gian qua Chi bộ chưa có giải pháp chỉ đạo nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vi pham pháp luật trên lâm phần quản lý  như khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, cơi nới lấn chiếm đất rừng đặc dụng trái phép để làm nương rẫy…;

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Chi bộ BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Trong đó, cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đảng bộ để thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đề ra các giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh hơn nữa việc “làm theo” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; với 100% số phiếu bầu, đồng chí Đinh Ngọc Thanh được bầu giữ chức bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Mạnh Tiến giữ chức phó bí thư Chi bộ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội huyện đảng bộ Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

 

Chi ủy Chi bộ Ban quản lý Khu BTTN nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Phòng khoa học và hợp tác quốc tế