Đại hội Công đoàn BQL Khu BTTN Ngọc Linh nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 26-8, Công đoàn Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh tổ chức Đại.