Hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2021.

Nhằm từng bước phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tận dụng bờ rào, bờ thửa, đường giao thông để phát triển rừng sản xuất; xác định cây trồng phù hợp với mục đích, đặc thù địa lý, địa hình, sinh thái của địa phương. Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2021, BQL Khu tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã hỗ trợ cồng đồng thôn Ngọc Lâng xã Mường Hoong 31.500 cây giống Thông ba lá để triển khai trồng cây phân tán mùa vụ năm 2021, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật xuống tận thôn bản hướng dẫn nhân dân trồng rừng đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Theo kế hoạch giai đoạn năm 2021-2015 mỗi năm đơn vị tiếp tục hỗ trợ các thôn bản vùng đệm Khu bảo tồn 31.500 cây giống để trồng cây phân tán với mục đích làm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, phủ xanh đất lâm nghiệp, tạo cảnh quan, môi trường và chất lượng sống của người dân.

 

Việc trồng cây phân tán được đơn vị xác định là nhiệm vụ hết sức cần thiết, quan trọng, gắn với quá trình phát triển toàn diện, bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau.

 


Phòng Khoa Học và Hợp tác quốc tế.