Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2019

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Tiến –  Bí thư chi bộ, phó giám đốc, đồng chí Đinh Ngọc Thanh – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc chủ trì hội nghị, đồng chí Nông Văn Kiên – Chủ tịch Công đoàn  và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.

 

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2019 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Trong năm 2019 vừa qua, tập thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng, nghiên cứu khoa học; bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển rừng, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đệm Khu bảo tồn; hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng. Tuy nhiên tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản phụ trái phép, săn bắt động vật hoang dã vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn đơn vị quản lý gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng.

 

Song song với những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến nhìn nhận, đánh giá những hạn chế còn tồn tại của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong năm qua đó là: Một số cán bộ viên chức và người lao động chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, công tác tuần tra bảo vệ rừng, bám dân, bám rừng tại một số địa bàn chưa được thường xuyên do đó việc nắm bắt, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa kịp thời.

 

Hội nghị đã biểu quyết tán thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2020:

– Tổ chức quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp được giao; giảm thiểu số lượng, tính chất các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy rừng trên diện tích lâm phần được giao quản lý; từng bước tăng độ che phủ rừng; bảo tồn nguyên vẹn cac giá trị đa dạng sinh học hiện có; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng 22.937,9 ha; thực hiện tốt các phương án, dự án phát triển lâm nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2020.

– Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Lãnh đạo tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ;

 

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh thay mặt chính quyền ghi nhận sự nổ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị trong năm công tác vừa qua đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2020; với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tập thể đơn vị quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Đinh Ngọc Thanh chủ trì điều hành hội nghị

 

Đ/c Phan Văn Tân thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

Đ/c Nông Văn Kiên thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2019 vàxây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2020.

 

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến

 

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh thay mặt chính quyền đơn vị kêu gọi phát động phong trào thi đua năm 2020.

 

Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.