Hội nghị công chức, viên chức người lao động BQL Khu BTTN Ngọc Linh năm 2020.

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2020, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng Đinh Ngọc Thanh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Tiến Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, đồng chí Nông Văn Kiên – Chủ tịch Công đoàn  và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.

 

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo kết quả thu chi tài chính trong năm 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2020 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2021; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Trong năm 2020 vừa qua, tập thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng, nghiên cứu khoa học; bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển rừng, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đệm Khu bảo tồn; hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng. Tuy nhiên tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản phụ trái phép, săn bắt động vật hoang dã vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn đơn vị quản lý gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng.

 

Hội nghị đã biểu quyết tán thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2021:

– Tổ chức quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp được giao; giảm thiểu số lượng, tính chất các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy rừng trên diện tích lâm phần được giao quản lý; duy trì độ che phủ rừng hiện tại 98,12% và nâng cao độ che phủ rừng; bảo tồn nguyên vẹn cac giá trị đa dạng sinh học hiện có; cung ứng dịch vụ môi trường rừng 36.472,88 ha; thực hiện tốt các phương án, dự án phát triển lâm nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2021.

– Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh thay mặt chính quyền ghi nhận sự nổ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị trong năm công tác vừa qua đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2021; với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tập thể đơn vị quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra./.

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Mạnh Tiến thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Viên chức, người lao động về tham dự Hội nghị.

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.