Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh- Vườn Di sản ASEAN thứ hai của tỉnh Kon Tum

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh- Kon Tum nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn, với diện tích tự nhiên 37.485,98 ha, độ che phủ đạt 98,12% diện tích rừng các loại, là sinh cảnh của một số loài động thực vật quý hiếm đặc hữu của Việt Nam được phát hiện mà nơi khác không có.

Gà lôi trắng

Khướu Ngọc Linh

Theo các nghiên cứu ban đầu ghi nhận, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có tổng số 1.091 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 173 họ, 600 chi, trong đó có 40 loài trong Sách đỏ Việt Nam; 25 loài trong IUCN; 11 loài trong Nghị định số 06/2018/NĐ-CP. Đặc biệt trong KBTTN có loài quý hiếm như Sâm Ngọc Linh- Panax vietnamensis.

Khu hệ thú có 91 loài, trong đó có 25 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 20 loài trong Sách đỏ thế giới và 24 loài nằm trong Nghị định 06/2018/NĐ-CP. Các loài thú quý hiếm như: Mang Trường Sơn, Mang lớn, Chà vá chân xám, Chà vá chân đen, Gấu chó, Gấu ngựa, Cu li lớn, Khỉ mặt đỏ…

Khu hệ chim có 234 loài, trong đó có 10 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 8 loài trong Sách đỏ Thế giới và 9 loài nằm trong Nghị định 06/2018/NĐ-CP. Các loài chim quý hiếm như: Hồng hoàng, Gà lôi lông tía, Gà lôi trắng, Khướu Ngọc Linh, Khướu đầu xám, Trĩ sao…

Khu hệ bò sát, ếch nhái có 65 loài, trong đó có 10 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 7 loài trong Sách đỏ Thế giới và 5 loài nằm trong Nghị định 06/2018/NĐ-CP. Các loài quý hiếm như: Rồng đất, Rắn hổ mang chúa, ếch gai hàm…

Sâm Ngọc Linh

 

Rắn hổ mang chúa

Cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm chứa đựng nét huyền bí của nhiều giá trị văn hóa lâu đời của các dân tộc, đặc biệt đã được UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới…;  nhiều phong tục, nghi lễ gắn với đời sống sản xuất, sinh hoạt vẫn luôn được cộng đồng gìn giữ và phát huy. Tổng hòa văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của mỗi dân tộc hợp thành một tổng thể văn hóa đặc trưng của khu vực.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Với tính đại diện, tầm quan trọng trong công tác bảo tồn, tính độc đáo của các loài quý hiếm, ý nghĩa dân tộc học của Khu bảo tồn, ngày 10/12 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và vinh danh Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và ba Vườn quốc gia khác của Việt Nam trở thành Vườn di sản ASEAN lần này và là Vườn Di sản thứ hai của tỉnh Kon Tum.

Rừng tự nhiên

Việc trở  thành Vườn Di sản ASEAN mở ra cơ hội để đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển du lịch sinh thái vùng đệm, bảo tồn nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm là một Khu bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam ở tầm khu vực ASEAN và thế giới.

Lễ trao chứng nhận Vườn di sản Asean cho Khu BTTN Ngọc Linh, Kon Tum.

 

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.