Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúc tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2021, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Kon Tum dẫn đầu Đoàn công tác của Sở đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

 

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong công tác QLBVR-PCCCR-bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển KT-XH vùng đệm Khu bảo tồn, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên; chúc tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết, gắn bó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

 

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, đồng chí Đinh Ngọc Thanh giám đốc đơn vị cám ơn sự giúp của lãnh đạo Sở và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc tết đơn vị; xin hứa trước lãnh đạo Sở trong năm 2021 đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; duy trì chế độ trực, tuần tra và trực phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau tết./.

 

 

 

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.