Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

          Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2020, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm quyền giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu Đoàn công tác của Sở đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

          Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong công tác QLBVR-PCCCR-bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển KT-XH vùng đệm Khu bảo tồn, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên; chúc tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết, gắn bó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

          Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, đồng chí Đinh Ngọc Thanh giám đốc đơn vị cám ơn sự giúp của lãnh đạo Sở và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc tết đơn vị; xin hứa trước lãnh đạo Sở trong năm 2020 đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm quản lý nguyên vẹn diện tích rừng, hệ sinh thái rừng, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh, hỗ trợ phát triển KT-XH, văn hóa cộng đồng xây dựng, bảo tồn Vườn di sản ASEAN; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, duy trì chế độ trực, tuần tra và trực phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau tết./.

 

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 

 

Phòng KH&HTQT- BQL Khu BTTN Ngọc Linh.