Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), 76 năm thành lập ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam (-1/12/1945 – 01/12/2021); Thư chúc mừng nhân kỷ niêm 76 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 19/11/2021):